NOEN GRUNNER

til å velge oss

Verdibasert undervisning

Skolegang omfatter mer enn bare fag. For å navigere i den virkelige verden skal et barn være godt rustet. Tyrifjord barne- og ungdomsskole tar dette oppdraget på alvor og arbeider kontinuerlig med å sette fokus på varige, viktige verdier for å gi barnet et trygt og godt fundament. Barnet blir mer klar for livet, til å møte sine medmennesker og til å engasjere seg i samfunnet.

Kristen formålsparagraf

På Tyrifjord barne- og ungdomsskole betyr kristen formålsparagraf at vi jobber bevisst med kristne, allmenngyldige verdier som blant annet nestekjærlighet, respekt og solidaritet. Gjennom samtaler og aktiviteter får elevene ny kunnskap om disse verdiene og de erfarer hva som skjer når disse verdiene preger holdninger og handlinger i klasserommet, hjemmet og samfunnet forøvrig.

Mindre klasser

Alle barn liker at voksne ser og hører dem. Færre elever i klassene og høy lærertetthet gjør det mulig for lærerne på Tyrifjord barne- og ungdomsskole å være slike voksne. Her blir ditt barn sett og verdsatt. Elever som opplever slikt blir trygge og lærer mer.

Motiverende skolegang

Den som skal bli god til noe må øve, den må lære av sine feil og sette seg nye mål. Tyrifjord barne- og ungdomsskole har en læringskultur der elevene tør å eksperimentere og gjøre feil. Lærerne gir anerkjennelse for de små skrittene langs veien, troen på egne evner vokser og elevene får et ønske om å nå stadig høyere mål. Veiledet av optimistiske lærere fører innsatsen til motivasjon; motivasjon fører til mestring.

Mestre – for å få muligheter

Skolens gode faglige resultater kommer av at vi sikter mot høye mål. Vi arbeider for at hver elev skal være stolt av vitnemålet sitt når de går ut av 10. trinn. Godt kvalifiserte lærere og tett faglig oppfølging i små klasser gir en oversiktlig og rik læringsarena der elevene blir motiverte for å gjøre en innsats for å oppnå sitt potensial.

Motivasjon fører til mestring som igjen gir mange, nye muligheter.

Gode lærere

Å være en god lærer innebærer evne og tid til å sette seg i elevens sted. Den som skal lære bort, må lære å kjenne.

Vi er et førstevalg som arbeidsplass for en dedikert samling av lærere. For hver enkelt av dem er skole en hjertesak, og ikke bare en givende jobb.

Et godt selvbilde

Elever som opplever at læreren har tro på dem begynner å ha tro på seg selv. Det kristne livssynet som preger skolen viser elevene at de har stor verdi. Lærerne er optimister på elevenes vegne, og gjennom relevant, variert og praktisk undervisning der de oppfordres til å undre seg, forske og lete etter spørsmål og svar, får elevene lyst til å lære. Optimistiske lærere gir elever troen på seg selv; elever som tror på seg selv blir motiverte.

Adventistutdanning – stort system

-for profesjonalitet, kreativitet og kvalitet

Tyrifjord barne- og ungdomsskole er en del av Adventistkirkens verdensomspennende grunnskole- og universitetsaktivitet. Dette nettverket er verdens nest største private skolesystem, med et gjennomgående høyt nivå på læringen og godt rykte.

MER

enn bare skole

null

VEGETARISK PROFIL

Adventistkirken har lang tradisjon for vegetarisk profil. Faktisk nærmere 150 år. Å påvirke til en vegetarisk livsstil handler både om helse og det å ta vare på jorda og miljøet. På Tyrifjord barne- og ungdomsskole har vi ikke kjøttfri mandag, men kjøttfri uke. Skolekjøkkenet og Mat & helse-faget er 100% vegetarisk, i likhet med alle våre arrangementer og tilstelninger.
null

ÅRLIG HJELPEAKSJON

Vi legger en ekstra innsats i å hjelpe andre. Hvert år har vi en omfattende innsamlingsaksjon i samarbeid med bistandsorganisasjonen ADRA. I forbindelse med dette har vi ekstra fokus på menneskerettigheter og hvordan vi kan leve et liv i solidaritet med de som er mindre heldig stilt enn oss.
null

TILLEGGSPROGRAM

De eldste elevene ved skolen får tilbud om spennende aktiviteter og turer utenom undervisningen. Erfaringen vår er at å være med på disse arrangementene gir elevene minner for livet.

 • Langedrag Naturpark (7. trinn)
  Natur og miljøansvar
 • Basecamp vinterleir (8. trinn)
  Friluftsliv og antirus
 • Absolutt 9’ende (9. trinn)
  Leirskole med kristent fortegn
 • Utenlandstur (9. og 10. trinn)
  Fagtur med sosialt samvær

DETTE ER

Tyrifjord barne- og ungdomsskole

LÆRING FOR LIVET

Skolegang som gir mening, mestring og muligheter
 • Kristen friskole med elever fra 1. til 10. trinn
 • Offentlig godkjent etter friskoleloven
 • Eies og drives av Adventistkirkene Tyrifjord og Hønefoss
 • Små klasser
 • Høy lærertetthet
 • Gode faglige resultater
 • Skolepenger fra kr 870 – 1.100 i måneden med mulighet for reduserte satser ift inntekt
 • Samme rettigheter til hjelp fra andre instanser som på offentlig skole
 • SFO før og etter skolen

VURDERER DU

Tyrifjord barne- og ungdomsskole

KONTAKT OSS

Har du spørsmål om skolen eller ønsker du å avtale et møte? Send oss en melding via skjemaet, så tar vi kontakt med deg så raskt som mulig.

Vi ønsker at du skal gjøre et veloverveid valg av skole, og er opptatt av å formidle trygghet i prosessen. Derfor anbefaler vi et uforpliktende møte med oss, gjerne etterfulgt av en prøvedag/periode for eleven.